Em thường bắt gặp
Những cái nhìn tỵ hiềm
Những lời lẽ cạnh khoé
Tưởng như những mũi tên
Nhằm vào em mà bắn
Hãy nghe đây - em xin!
Trong em đừng giết chết
Những phút giây khoảnh khắc
Của mộng mị tuổi thơ
Ngày của em bé nhỏ
Em rất muốn thực lòng
Cho mọi người điều tốt
Không từ một ai hết
Thậm chí cả con người
Đang nhằm em mà bắn


Nguồn: Những ngôi sao băng (thơ), Nhiều tác giả, Thuý Toàn tuyển dịch, NXB Văn học, Hà Nội, 2004
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)