Em đọc thơ cho các bạn
Trong những cặp mắt hiện những chấm đen
Của sự ngờ vực không tin
Vì thế em bỏ chạy
Như chú gà trống bị thương
Trên mặt nước đóng băng còn mỏng mảnh rung rinh


Nguồn: Những ngôi sao băng - Thơ dịch nhiều tác giả, NXB Văn học, 2004
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)