Vào chính nửa đêm
Cánh cửa bỗng mở
Ông thần kỳ lạ
Chợt đến với em
Con chim xanh lam
Mang hình tuổi nhỏ
Cưỡi con ngựa gió
Ông thần bay vào
Nhạc thơ xôn xao
Nào thử bắt lấy
Quyến rũ tiếng gọi
Em về trời xa

Kỵ sĩ bay hỡi
Đừng dỗ dành em
Chia tay hãy xin
Một giờ ắng lặng
Một giờ rạng đông
Nhận lấy tim em
Món quà bé nhỏ
Vì nhạc thơ đó
Nhạc thơ xôn xao...


Nguồn: Những ngôi sao băng (thơ), Nhiều tác giả, Thuý Toàn tuyển dịch, NXB Văn học, Hà Nội, 2004
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)