Cái bóng mà em quên
Lang thang trên đường phố
Nó nhác lười
Không trở về nhà
Mà có thể nó không còn muốn
Cùng với em lại phải một lần
Bắt đầu lại cái ngày của nó


Nguồn: Những ngôi sao băng - Thơ dịch nhiều tác giả, NXB Văn học, 2004
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)