Bằng những cây cầu người ta quấn tã cho thành phố
Venice lớn dậy - áo hoa cương
Chuỗi hạt ngọc - những ngôi nhà màu trắng
Được đem ra ném xuống chân nàng
Và đảo nhỏ nhiều không đếm xuể
Thậm chí không đủ cả đêm
Người đàn bà này chính bởi vì thế
Mới đang khóc đấy chăng?


Nguồn: Những ngôi sao băng - Thơ dịch nhiều tác giả, NXB Văn học, 2004
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)