Ngày nay người ta bói
Theo ngày giờ tháng năm
Những quân bài đã đi vào lịch sử
Kẻ nào phải vận đen
Người ta trút bom xuống đó
Trên trái đất khốn khổ
Không phải những quân bài
Mà những thây người vung vãi khắp nơi
Bởi vì thế mà ai cũng sợ
Rút phải những đất đai máu đỏ tưới đầm
Thật tiếc quá
Người bói toán không phải là em
Phải chi em đã dùng hoa bói mọi chuyện đỏ đen
Và bằng cầu vồng bảy sắc
Chữa lành những vết thương cho trái đất


Nguồn: Những ngôi sao băng - Thơ dịch nhiều tác giả, NXB Văn học, 2004
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)