Đứa bé mù
Thẩn thơ chơi những mảnh thuỷ tinh vỡ
Trên đống vật dụng bỏ
Và mặt trời đọng lại
Trong đôi mắt chết của em
Mặt trời mà chưa bao giờ bé thấy
Và những vệt nắg
Long lanh trên những mảnh thuỷ tinh
Những ngón tay, run rẩy
Bới rác lên lại tưởng là hoa
Những bông hoa mọc lên
Dưới vòm trời thiên đường
Đứa bé mù mừng rỡ
buổi sớm mai
Không hề biết và không hề nhận thấy
Sau đôi vai
Đôi vai bé thơ của em
Là đêm tối đen mãi mãi


Nguồn: Những ngôi sao băng (thơ), Nhiều tác giả, Thuý Toàn tuyển dịch, NXB Văn học, Hà Nội, 2004
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)