Những bậc thang đi lên
Những bậc thang trở xuống
Đầu óc cứ quay cuồng
Những bậc thang đi lên
Những bậc thang trở xuống
Cuộc đời em mới ít ỏi đáng thương
Nhưng em không muốn tin
Rằng cái chết tìm em sẽ đến
Rằng rồi đây năm tháng
Không bao giờ em còn được thấy tuyết tháng giêng
Vào mùa xuân
Em không còn được hái những bông hoa nữa
Và tết thành vòng hoa rực rỡ
Em xin!
Không cần những lời lẽ dư thừa
Mà đơn giản chỉ là tin vô tư
Rằng sớm mai một ngày sẽ lại đến
Và các bạn lại tiếp diễn:
Những bậc thang đi lên
Những bậc thang trở xuống
Lướt bay ta đếm cùng


Nguồn: Những ngôi sao băng (thơ), Nhiều tác giả, Thuý Toàn tuyển dịch, NXB Văn học, Hà Nội, 2004
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)