Mayombe—bombe—mayombé!
Mayombe—bombe—mayombé!
Mayombe—bombe—mayombé!

Rắn có hai mắt bằng thuỷ tinh
Rắn tới và quấn mình vào một cành
với hai con mắt thuỷ tinh, hắn quấn lên cành
với hai con mắt thuỷ tinh

Con rắn trườn đi không có chân
con rắn lẩn mình trong lá cỏ
trườn mình con rắn nấp trong cỏ
trườn mình không có chân!

Mayombe—bombe—mayombé!
Mayombe—bombe—mayombé!
Mayombe—bombe—mayombé!

Anh đánh nó: một nhát búa, thế là nó chết
hãy đánh nó đi!
Đừng đạp nó bằng chân, bởi nó cắn chết anh
đừng giẫm nó bằng chân, bởi nó đi mất!

Xenxêmayda, nhìn kia, con rắn
xenxêmayda
Xenxêmayda, với đôi mắt rắn
xenxêmayda
Xenxêmayda, với cái lưỡi rắn
xenxêmayda
Xenxêmayda, với cái miệng rắn
xenxêmayda

Con rắn đã chết không ăn được nữa
con rắn đã chết không huýt sáo được nữa
cũng không bò tới được
và không văng mình lên được
Con rắn đã chết không nhìn được nữa
con rắn đã chết không uống được nữa
cũng không thở được
và không cắn anh được nữa!

Mayombe—bombe—mayombé!
Xenxêmayda, hãy nhìn kia, con rắn...
Mayombe—bombe—mayombé!
Xenxêmayda, nó không cựa quậy nữa...
Mayombe—bombe—mayombé!  
Xenxêmayda, hãy nhìn kia, con rắn...
Mayombe—bombe—mayombé!
Xenxêmayda, anh đã giết nó rồi!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)