Trong lúc đang đi, trong lúc vừa đi
trong lúc vừa đi

Tôi đi không mục đích trong lúc vừa đi
Trong lúc đang đi;
tôi ra đi không một xu dính túi
trong lúc đang đi!
tôi đi rất buồn trong lúc vừa đi
trong lúc đang đi;

Họ ở xa, cái người kiếm tìm tôi
trong lúc đang đi;
Còn xa hơn nữa là cái người chờ đợi tôi
trong lúc đang đi!

Ái a!
hai bắp chân tôi đã hoá cứng đờ
trong lúc đang đi;
hai con mắt tôi nhận thấy thật xa
trong lúc đang đi;
và bàn tay tôi chớp lấy chẳng buông
trong lúc đang đi.

Cái đứa tôi chộp và tôi siết chặt
trong lúc đang đi,
đứa ấy trả nợ cho đồng loại nó
trong lúc đang đi;
và dù cho nó có xin lỗi nữa
tôi đây, thứ nó chỉ vừa một miếng tôi nhai
tôi đây, thứ nó chỉ vừa tôi nhai một miếng
trong lúc đang đi,
trong lúc đang đi,
trong lúc đang đi,

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)