Tại Plôđíp, trong thành phố cũ
ở chốn xa kia
trái tim tôi một đêm nọ đã ngừng
và không gì nữa

Một cái nhìn dài của hai mắt biếc
ở chốn xa kia
đôi làn môi ướt: trái cấm trêu ngươi
và không gì nữa

Trời Bungari rầm rì lấp lánh
ở chốn xa kia
những bước cuối cùng gạn gùng bâng khuâng
và không gì nữa

Ôi! những bước thầm chậm đi trong phố
ở chốn xa kia
những bước cuối cùng gạn gùng bâng khuâng
và không gì nữa

Gần bên cửa nào đây huyền bí
ở chốn xa kia
một nét tay ngà, một cái hôn thôi
và không gì nữa

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)