Quả bom đó. Hãy nhìn đi
Nó nằm ngủ li bì
Xin đừng ai khiêu khích
Với gậy, sào, đá hay dùi chích
Cấm không được cho nó thức ăn
Hãy coi chừng tay và mắt!
Chẳng ai chú ý những điều răn
Và những lời khuyến cáo
Của các nhà lãnh đạo
Cả ngài bộ trưởng, cũng không

Con vật đang ở nơi đây. Hãy trông!
Đó là một hiểm nguy ghê gớm


Nguồn: Đợi anh về (thơ dịch), Tố Hữu, NXB Văn học, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)