Phía trên này là những con đại bàng
Đại bàng có đuôi
Đại bàng hoàng gia
Đại bàng trên xương rồng
Đại bàng hai đầu, một kỳ quan
Trong lòng riêng của nó
Những đại bàng huân chương
Giật từ ngực những tù binh
Khi họ bị hành hình
Đại bàng tiền, bằng vàng (hai mươi đô la)
Những đại bàng huy hiệu
Giống phổ, luôn luôn đen như bà goá
trung thành
Đã bay suốt sáu mươi năm trên sông Men
hay ở La Havana
Đại bàng Mỹ đưa về từ Việt Nam
Những đại bàng thời Na-pô-lê-ông và La Mã
Đại bàng của trời xanh
Với núi An-tai long lanh trên ngực áo
Và cuối cùng
Đại bàng của sữa đặc mang nhãn hiệu "đại bàng"
Một loại thật là độc đáo


Nguồn: Đợi anh về (thơ dịch), Tố Hữu, NXB Văn học, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)