Ái chà! cô gái da đen ơi
nếu mà cô biết!
Đêm hôm qua khi tôi thấy cô đi qua
tôi đã giấu mặt không cho cô thấy

Với anh ta, cô cũng sẽ làm như đối với tôi
khi tôi không còn một xu dính túi
cô đã bỏ đi vui thú nơi nao
quên rằng tôi có ở trên đời

Xônggôrô, côxônggô
xônggô bê
Xônggôrô, côxônggô
đơ mamay
xônggôrô, cô gái da đen
múa rất tài
xônggôrô một
xônggôrô ba

Ai ơi,
lại mà xem
ai ơi, ta đến mà xem
đến đây nào! xônggôrô côxônggô
Xônggôrô côxônggô
đơ mamay

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)