Sau cơn mưa mặt trời hé mắt
và nhìn cảnh vật
mặt trời đang như người say
nằm giữa đường cái

Con chó chạy qua liếm lên mặt mặt trời
cảnh sát kéo lê mặt trời một cách vô tích sự
và những con gà bới đất ruộng
lấp bùn đầy lên

Sau cùng mặt trời dừng lại
đung đưa chậm rãi
trước cái vui mừng của bọn trẻ con
rẽ ở dọc đường

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)