Chưa có đánh giá nào
2 bài trả lời: 1 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi hongha83 vào 26/05/2008 03:59, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 28/03/2012 08:54

Caña

El negro
junto al cañaveral.

El yanqui
sobre el cañaveral.

La tierra
bajo el cañaveral.

¡Sangre
que se nos va!

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Xuân Diệu

Người da đen
Gắn mình trong đồng mía

Tên Yăngki*
phởn phơ trên đồng mía

Đất mỡ màu
lặng nằm dưới đồng mía

Máu thắm đỏ
chảy ra ngoài chúng ta!


*Yăngki (Yankee): Người Mỹ
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Nguyên tác

Caña

El negro
junto al cañaveral.

El yanqui
sobre el cañaveral.

La tierra
bajo el cañaveral.

¡Sangre
que se nos va!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời