Ngủ đi em bé da đen ơi
bé da đen xinh đẹp của tôi...


E. Ballagas

Một con chim bồ câu
bay qua và ca hát:
- Đứng dậy, em bé da đen
bởi mặt trời lên chói gắt!
Đã không còn ai nữa
trên giường, trong bếp nhà:
con cá sấu đi rồi
chẳng thấy con vịt nhỏ
con rắn cũng vắng vẻ
cả chim gáy cũng đi...
Côcô, cacao
Cachô, cachaxa

đứng dậy, em bé da đen
bởi mặt trời đà chói gắt!

Tới đây, em bé da đen
bên cạnh bà mẹ da đen
Hơi mẹ bên hơi con
bởi mặt trời đà chói gắt
Hãy nhìn đấy người ta
đã qua và gọi ới;
người ở trên đường phố
người ở trong quảng trường;
đã không còn một ai
ở trong nhà mình nữa...
Côcô, cacao
Cachô, cachaxa

đứng dậy, em bé da đen
bởi mặt trời đà chói gắt!

Da đen, em bé da đen
tím xinh và tóc xoắn
đứng dậy! đi ra phố!
bởi mặt trời chói gắt rồi
dậy đã tỉnh, em nói nghe
em nghĩ gì trong óc
- Ông chủ hãy chết rấp!
y chết cháy rang đi!
đã không còn một ai
trên giường, ở trong bếp...
Côcô, cacao
Cachô, cachaxa

đứng dậy, em bé da đen
bởi mặt trời đà chói gắt!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)