Tay chân anh, mặt trời đốt cháy
trong xe anh, chẳng thấy gì trơn

Anh ho ra
Chỉ đờm với máu
Anh ho ra
Chỉ máu với đờm

Một ngày làm lụng
Chỉ được ba hào

Chặt đi nào! Chặt đi nào!
Đem dao chặt mía, chặt nào anh ơi!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)