Một mình, trong chiếc chuồng tí hon
 ngủ lim dim
 cái con
          Gà bằng giấy

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)