Giữa vườn bách thú trong bể nước
Con Caribê bơi lượn đi qua

Con thuỷ vật này thật là khó hiểu
có chiếc mào như thể thuỷ tinh
đuôi sắc lục và lưng màu xanh
bụng chứa những san hô dày đặc
vây đập mạnh như cơn gió lốc

Trên bể nước biển đề:
"Coi chừng: cắn"


Nguồn: Thơ Nicola Ghiden, NXB Văn học, 1981
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)