Bây giờ, tôi biết, cô đầm lai ơi
cô đàm lai này, vâng, vâng, tôi biết
rằng cô chê cái mũi tôi to
và bẹp như cái nút dây cavát...

Này, cô đầm lai
da em không thể trắng ra được
bởi vì môi em vẫn còn dày
và mái tóc em hung hung đỏ

Thân hình em
đẹp sao
cái miệng em
xinh bấy!
đôi mắt em
êm thay!

Hừ, nếu mà cô biết, cô đầm lai ơi
cái sự thật này
tôi có cô da đen nhà tôi, là quá đủ...


Đầm lai (mulata): da đen lai da trắng
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)