Tôi thích những giờ, chẳng hạn như 3 giờ kém 15
bởi lúc ấy đồng hồ có dáng giống như
cử chỉ mến thương thân thiết
của một người sắp quàng lấy ta ôm riết

Mặc dù thế, thời gian vẫn là một Chúa Giêsu đang hấp hối
bên sườn mang một vết thương dau
từ vết thương cứ ri rỉ máu đào
vào giữa khoảng tương lai và quá khứ

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)