Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Từ khoá: mưa (149)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/05/2014 16:29

雲安阻雨

日長巴峽雨濛濛,
又說歸舟路不通。
遊人不及西江水,
先得東流到渚宮。

 

Vân An trở vũ

Nhật trường Ba giáp vũ mông mông,
Hựu thuyết quy chu lộ bất thông.
Du nhân bất cập Tây giang thuỷ,
Tiên đắc đông lưu đáo Chử cung.

 

Dịch nghĩa

Mưa suốt ngày giăng giăng trên kẽm Ba,
Còn nghe nói con thuyền về nhà đường không đi được.
Du khách không theo hướng trên sông Tây được nữa,
Đành phải xuôi hướng đông, dạt tới Chử cung.


Tác giả muốn đi hướng tây trên sông Trường Giang để về nhà, nhưng tới Vân An gặp mưa trên kẽm Ba, thuyền buộc phải theo con nước đi về hướng đông, dạt tới Chử cung.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mưa suốt ngày trên con Ba giáp
Thuyền về nghe nước ngược không thông
Khách du buộc phải đi đông
Cho nên dạt tới Chử cung xuôi dòng

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tầm tả suốt ngày mưa kẽm Ba
Thuyền về nghe nói khó đi qua
Khách chơi chẳng đến bờ tây được
Quay hướng Trữ cung sóng gió hoà

Chưa có đánh giá nào
Trả lời