Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Trung Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/08/2014 15:40

送陸秀才歸覲省

武陵何處在,
南指楚雲陰。
花萼連枝近,
桃源去路深。
啼鶯徒寂寂,
征馬已駸駸。
堤上千年柳,
條條掛我心。

 

Tống Lục tú tài quy cận tỉnh

Vũ Lăng hà xứ tại,
Nam chỉ Sở vân âm.
Hoa ngạc liên chi cận,
Đào nguyên khứ lộ thâm.
Đề oanh đồ tịch tịch,
Chinh mã dĩ xâm xâm.
Đê thượng thiên niên liễu,
Điều điều quải ngã tâm.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Vũ Lăng ở tại xứ nào
Mây mù đất Sở phương nam
Liền cành đài, hoa gần gũi
Hun hút nguồn Đào xa xăm
Oanh hót uổng công, tịch mịch
Ngựa đi vội vã xâm xâm
Liễu đê ngàn năm treo rũ
Tình tôi theo vết ngựa thầm

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Miền Vũ Lăng tại nơi nào ở
Chỉ phía nam đất Sở mây mờ
Trên cành chi chít đài hoa
Đào nguyên đường tới rất xa bằng thuyền
Chim oanh hót trên đường vắng lặng
Ngựa đi xa vùn vụt phóng nhanh
Liễu bờ đê sống ngàn năm
Cành cành phơ phất chạm nhằm tim ta.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời