Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Trung Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/08/2014 15:29

和蕃

漢家青史上,
計拙是和親。
社稷依明主,
安危托婦人。
豈能將玉貌,
便擬靜胡塵。
地下千年骨,
誰為輔佐臣。

 

Hoà phiên

Hán gia thanh sử thượng,
Kế chuyết thị Hoà Thân.
Xã tắc y minh chủ,
An nguy thác phụ nhân.
Khởi năng tương ngọc mạo,
Tiện nghĩ tĩnh Hồ trần.
Địa hạ thiên niên cốt,
Thuỳ vi phụ tá thần.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Sử xanh của nhà Hán
Dùng kế dở Hoà Thân
Non sông còn vua chúa
An nguy nhờ nữ nhân
Há tưởng dùng mặt ngọc
Làm lắng xuống bụi Hồ
Xương ngàn năm dưới đất
Ai là kẻ giúp vua

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trên sử sách còn ghi đời Hán
Hoà thân là kế đáng chê cười
Minh quân cai trị trên ngai
An nguy đất nước lại sai đàn bà
Há dáng ngọc đem ra gả bán
Là làm cho yên lặng bụi Hồ?
Ngàn năm xương cốt dưới mồ
Mấy ai là kẻ giúp vua thật tình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời