Đào Nguyên một thuyền chèo đến,
Suốt đêm trôi nổi không ngừng.
No gió buồm kêu phần phật,
Nước khua mộng tỉnh bâng khuâng.
Chó thôn sủa gào trăng xế,
Sao rơi cá nhảy lưng chừng.
Thuyền đi trong làn sương sớm,
Núi xanh rọi bóng sông xuân.

tửu tận tình do tại