Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Đoàn Nguyễn Tuấn (54 bài)
- Đặng Đức Siêu (5 bài)
- Phan Huy Ích (130 bài)
- Nguyễn Thị Đài (1 bài)
- Lê Quýnh (12 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Phan Văn Các (1 bài)
- Đông Châu (1 bài)
Tạo ngày 31/10/2011 02:52 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 31/10/2011 02:54 bởi hongha83
Nhữ Công Chân 汝公瑱 (1751-?) người xã Hoạch Trạch, huyện Đường An, nay thuộc Hải Dương. Ông là cháu nội Nhữ Tiến Hiền, con của Nhữ Đình Toản và làm quan Hàn lâm Thị chế, Tri Công phiên, Thự Lễ bộ Hữu Thị lang. Dòng họ ông nhiều đời đăng khoa.