Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Tống, Liêu, Kim
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 10/10/2010 20:21

頌古

不出漫漫草路遮,
出門猶更隔天涯。
回機踏著通霄路,
何處青山不是家。

 

Tụng cổ

Bất xuất mạn mạn thảo lộ già,
Xuất môn do cánh cách thiên nhai.
Hồi cơ đạp trước thông tiêu lộ,
Hà xứ thanh sơn bất thị gia.

 

Dịch nghĩa

Lúc không ra khỏi cửa cỏ xanh mênh mông che mất lối đi
Ra khỏi nhà lại thấy còn cách xa chân trời
Khi trở về nhằm con đường dẫn lên trời
Thì chỗ núi xanh nào cũng là nhà của người tu hành

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Minh Tân

Chưa đi cỏ phủ che đường
Khỏi nhà lại thấy hiện phương cuối trời
Về khi gặp cõi giác rồi
Non xanh đâu cũng là nơi ẩn mình


Nguồn: Tống thi tứ tuyệt, NXB Thế giới, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phước Đức

Không đi cỏ phủ che đường lối
Ra cửa vẫn còn cách trời xa
Đạp nhằm nẻo giác khi xoay lại
Đâu chỗ non xanh chẳng phải nhà


Nguồn: Thơ thiền Đường - Tống, NXB Đồng Nai, 2000.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Chưa đi mù mịt cỏ chen đường
Khỏi cửa chân trời tít cuối phương
Trở lại lối thông về cõi giấc
Non xanh xứ xứ thảy quê hương

Chưa có đánh giá nào
Trả lời