(Làm trước mặt Nguyễn Thái Học trong đêm xuân 1929 trước khi đi Huế tìm cụ Phan Sào Nam)

Tất tả đường trường dám quản công,
Thành xưa nhìn lại giục đau lòng.
Sóng say mộng chết người bao kiếp,
Biển đổi dâu thay đất mấy vòng.
Nhục rửa sạch đâu sông lộn sóng,
Uất còn chứa mãi gió gào thông.
Cuối trời đâu tá con người đẹp?
Thổn thức ngàn lâu ánh nguyệt hồng.


Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển thượng), NXB Xuân Thu, 1990