Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi ngô thư vào 27/05/2009 18:29, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi ngô thư vào 27/05/2009 18:30

Em trách thu vì bởi lá rơi
Mang bao thương nhớ giấu bên trời
Cho phai mắt biếc chưa tròn mộng
Dù nắng chưa tàn mưa chiếm ngôi

Thu chẳng là em cũng chẳng anh
Là khung cửa lớp nhốt tim lành
Buồn trông vời vợi hoàng hôn xuống
Theo bước ai về bạc áo xanh..

Thu của mùa thương của sầu đau
Chia nhau chưa trọn mộng ban đầu
Người đi chia lệ mờ sông núi
Kẻ ở bao giờ trọn kiếp nhau...


05-09-03

Nguồn: Chung ngắm một vầng trăng, Nhược Thu, 2004