Thu tỉnh đâu mà em bảo say
Thu đi ta lạc tận phương này
Hình như ai đó chờ thu đến
Mặc áo vàng thay lá úa bay..

Ta với em dù mộng rất xa
Nghe chừng như mới gặp hôm qua
Đêm kia trăng chết bờ sông vắng
Ta chết chìm trong nỗi thiết tha.

Thu chửa muốn về sao cứ mong
Làm heo may cuộn nhẹ trong lòng
Nếu em dệt áo chờ thu đến
Mây sẽ phơi buồn trong nắng trong

Thu muộn, có người gọi ới ơi
Hồn thu trăn trở nghẹn bao lời
Kìa thu đang đến thu đang đến
Nhưng sợ hè chưa kịp gót dời

Thôi nhé lối về sao vẩn vơ
Hồn thu khe khẽ rót trong mơ
Ai cho dăm lá thu vừa úa
Để dệt đời nhau chút mộng hờ..


27-08-03

Nguồn: Chung ngắm một vầng trăng, Nhược Thu, 2004