Cám ơn em đã ân cần
Cho anh cho cả mùa xuân ngọc ngà
Thềm xuân chan chứa tình ta,
Nắng xuân ai đốt cho già tình nhau....


Nguồn: Chung ngắm một vầng trăng, Nhược Thu, 2004