Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi ngô thư vào 17/05/2009 03:38

Ta đi chớ để buồn pha lệ
Dù lệ dâng trào qua ý thơ.
Bút hãy quăng đi đừng chép nữa
Những gì xưa cũ dẫu vu vơ.

Ta đi đừng nhuộm thơ bằng lệ
Dù lệ chân tình hay dối gian.
Mắt nhắm như chưa từng được nhắm
Dù em gào nát mảnh tim vàng...

Ta đi đừng vắt thơ vào lệ
Vì lệ đã cằn trên mắt môi.
Gươm súng xa lìa nhân thế hận
Còn đâu thân xác trả ơn đời...

Ta đi đừng chẻ thơ tìm lệ
Và mộng chung tình xin trả nhau,
Để tế hồn thiêng sông núi muộn,
Hồn này còn nghẹn mãi nghìn sau...


Nguồn: Góp nhặt, Nhược Thu, 2003