Tại vì ai ướp men say
Cho đôi mắt biếc chất đầy chờ mong
Tại ai thả nụ hôn nồng
Nghe trong gió thoảng cõi lòng xôn xao
Tại vì tấm áo hoa đào
Ngày xưa em vẫn hay chào gặp anh
Thoảng trong suối mắt long lanh
Hồn anh lặn hụp trèo không lối về
Tại vì tay ngọc vân vê
Nát nhàu vạt áo bên hè nhà xưa
Khi anh lén trộm hôn bừa
Thẹn thùng như gấc em đờ đẫn run..


10-10-03

Nguồn: Chung ngắm một vầng trăng, Nhược Thu, 2004