Thôi nhé em đừng gởi lá bay
Mộng tàn năm cũ lỡ cơn say
Vì nghe trong lá thu đang rớt
Có giọt sầu xưa lạc chốn này

Thôi nhé em đừng nhặt phấn hương
Gói vào trong gió gởi theo sương
Đường xa sẽ ướt màu nhung nhớ
Em muộn phiền thêm nhạt má hường

Thôi nhé đừng em góp gió trời
Nhốt vào trong tóc dẫu buông lơi
Vì mây sẽ khóc đời không gió
Như thuở tình ta sớm đổi ngôi

Em muốn tình em tỏa sáng gương
Khắc sầu trên mặt đá hoa cương
Mà em đâu biết tình tan vỡ
Bởi chúng mình không bước một đường


Nguồn: Chung ngắm một vầng trăng, Nhược Thu, 2004