Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi ngô thư vào 17/05/2009 03:37

Nụ xưa ai ngắt đi rồi
Anh tìm mòn nửa góc đời xót xa.
Nụ hồng vừa mới thiết tha
Nụ yêu chợt bỗng trổ già nhánh đau...


Nguồn: Góp nhặt, Nhược Thu, 2003