Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi ngô thư vào 29/06/2009 21:48

Gói quà năm ký, mở run run
Không khóc mà nghe lệ đẫm tròng
Em chốn quê nhà bao khổ cực
Nuôi chồng nuôi cá mảnh tình chung

Thân cò chưa lặn lội bờ sông
Chưa biết cày sâu giữa cánh đồng
Con nhỏ vẫn còn đang tập nói
Tay bồng tay bế biết sao xong?!?!

Em viết đôi dòng pha nước mắt
"Hai người chung ngắm một vầng trăng
Mà sao ngăn cách trời nam bắc
Đau đớn nào hơn sống chẳng gần!?"

Anh đã bảo rồi, em chớ đợi
Lưu đày đâu dám mộng đoàn viên
Vì con em hãy liều thêm bước
Hãy để mình anh gánh luỵ phiền..

Nếu lỡ mà anh về chẳng được
Khi đàn con lớn hỏi về cha
Thì em hãy chỉ trời phương Bắc
Bố đã đền yên nợ nước nhà..


Nguồn: Chung ngắm một vầng trăng, Nhược Thu, 2004