Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi ngô thư vào 20/05/2009 06:08

hát nữa đi em
chim trời đã ngủ
dù đại bác vẫn gầm vang
mùa hạ nơi đây chứa màu lửa đỏ
cho bao em thơ
môi thiếu chất hồng...

hát nữa đi em
dù ngày chưa thức
dù cuộc sống
đếm bằng
giây
nhưng anh sẽ thức
trọn đêm nay
để chong đèn nghe em hát
vừa canh giặc về...


Nguồn: Góp nhặt, Nhược Thu, 2003