Trong tim anh đọng mưa vài giọt
Trong mắt em buồn cả thế gian
Ai khiến đời nhau xa cách quá
Bên này bên đó rộng thênh thang...

Anh góp Sao trời châm bó đuốc
Để soi vời vợi bóng em xưa
Đường xa, Sao cũng vờ quên lãng
Để lại hồn anh khối nhạt nhoà...

Anh góp mây trời xây bến đợi
Để chờ em hẹn đến giờ lên
Ngờ đâu gió lộng làm mây rã
Anh đợi ngàn năm gió chửa yên

Dù đêm có đốt Sao tàn lụi
Cho cả trần gian ngập bến mê
Cũng chẳng thiêu vùi bao kỷ niệm
Dù ai phương đó lỡ câu thề...

Dù mây có rã nhau vì gió
Cho bến sông chiều sương khói tan
Bến vắng sông xưa hờ hững chảy
Nghe thơ chưa dệt đã sai vần...

Vần thơ ai nhuộm sầu nghi ngút
Như khói lam chiều vương đỉnh mây
Như tóc em xưa vờn gió khẽ
Cho anh đứng lặng buốt phương này...


07-10-03

Nguồn: Chung ngắm một vầng trăng, Nhược Thu, 2004