Chưa có đánh giá nào
1 bài thơ
Tạo ngày 04/01/2010 08:26 bởi ngô thư, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 10/01/2010 01:24 bởi Admin
Tập thơ này là tác giả Nhược Thu đối đáp với Thi Hạnh.