Áo bay cho gió theo cùng
Lỡ căng đầy nhớ xin đừng trốn nhau
Tóc em cột nhớ trên cao
Thơ anh rón rén leo vào nhớ chung

Mắt em mộng chứa mênh mông
Thơ anh vào ngó lạc không lối về
Môi em mọng đỏ chiều hè
Gió theo bên áo lòng se se lòng

Nhớ em gởi nụ hôn nồng
Nụ hôn theo gió bềnh bồng ngẩn ngơ
Đêm nằm rón rén vào thơ
Rồi ôm nhớ ngủ thầm mơ môi hồng

Thơ anh chín nụ hương nồng
Nụ hôn em gởi gió lồng lộng say
Vội vàng anh tóm vào tay
Nụ hôn lọt kẻ gió bay về đồng

Khi không áo đỏ theo chồng
Giấu chi trong áo cõi lòng người đi
Thơ buồn đỏ pháo vu qui
Gió không còn áo lấy gì vờn chung...


Nguồn: Chung ngắm một vầng trăng, Nhược Thu, 2004