Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 04/06/2009 23:02

Ngõ sâu giờ tiếp ưu phiền
Trưa hồn hậu mỏi thân liền vết giây

Đã khô rồi nhựa trong cây
Mẹ nghe củi mục trôi đầy giấc con

Mái chiêm bao đã lợp tròn
Đầu ai tiếng gõ nghe còn nhặt thưa

Môi hiền sữa ngọt con mơ
Ngày xuân chim sẻ bay vù trán cao


Nguồn: Thơ Nhã Ca, NXB Thương yêu, 1972