Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 07/06/2009 04:33

Bắt đầu lại đời ta, các con
Bắt đầu lại bền bỉ hơn nụ cười
Bắt đầu lại vững vàng hơn bước chân
Bắt đầu lại đầy đủ hơn tiếng nói

Bắt đầu lại đời ta, các con
Bắt đầu lại từ chỗ bôi xóa mẹ


Nguồn: Thơ Nhã Ca, NXB Thương yêu, 1972