Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/11/2015 10:34, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nhất Nguyên vào 29/11/2016 13:24, số lượt xem: 491

Nợ nay trả vòng trần nhẹ bước
Chị an nơi thân phước đủ đầy
Duyên xưa gặp lại từ đây
Tuệ minh thường chiếu phá ngày tối tăm
Trong đêm tối trăng rằm vằng vặc
Giữa biển giông thuyền mặc sóng đưa
Nợ nần chất chứa từ xưa
Sớm nay rũ sạch mộng vừa tỉnh ra.

Xuân Giáp Ngọ 2014