Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/11/2015 07:17, số lượt xem: 628

Mậu Tý xuân sang trắng một mầu
Tuyết bay như cánh nhạn về đâu
Thêm năm thêm tuổi đầu thêm bạc
Dương Tý mừng xuân cảnh hết sầu.

Xuân 2008