Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/11/2015 06:49, số lượt xem: 492

Từ ngày lệ mới biết lưu
Buồn vui nhân thế lệ lưu đôi dòng
Dương tàn bóng ngả về đông
Kiếp đời dâu bể cạn dòng lệ lưu.

Canada 1999.