Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/07/2018 06:03, số lượt xem: 65

Giữa càn khôn vũ trụ
Ta sống do mệnh trời
Muôn loài ta yêu quý
Vạn loài cùng thương nhau

Xã hội là vũ trụ
Nghề ta là mệnh trời
Biết quý và cống hiến
Đời sau phúc đức hơn

Gia đình là vũ trụ
Vợ chồng là mệnh trời
Con cái được hoà thuận
Gia đình hạnh phúc to

Trí ta là vũ trụ
Tâm ta là mệnh trời
Ý ta nên tốt đẹp
Thân miệng ta càng thơm

Ai sống cũng sẽ chết
Đó là luật mệnh trời
Ta biết để ta sống
Mai này được cười vui...!!!