Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/10/2014 18:53, số lượt xem: 267

Chút tình đã sớm phân ly
Người đi biền biệt, kinh kỳ héo hon
Nhỡ mang lấy kiếp Sâm Thương
Đào hoa lỗi hẹn, Tiêu Tương não nùng
Tần Giang sóng nước điệp trùng
Dương Quan cách biệt, tương phùng mong chi!

29/8/2011