Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/10/2014 17:13, số lượt xem: 309

Nhân sinh một cõi ơ thờ
Có khi thấu hiểu, khi vờ như không
Lặng về cõi ấy mà trông
Tỉnh, điên thì cũng một vòng tử - sinh!

Trần gian ngỡ đủ mông mênh
Kiếp người như đủ bồng bềnh, nổi trôi
Những khi lòng bỗng chơi vơi
Đời như chật hẹp...
Đâu người hiểu ta?

04/6/2011