Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/10/2014 19:44, số lượt xem: 342

Tôi về qua chốn cũ
Người xưa đã xa rồi
Hoa trong vườn ủ rũ
Phù Dung lả tả rơi...

Đến làm chi một thoáng?
Rồi vội vàng xa tôi
Sương mờ giăng trên lối
Nghe não nùng chia phôi!

Kỷ niệm gói góc đời
Tàn phai chìm bóng tối
Ngàn sao đêm vời vợi
Chút tình đành buông, lơi...

Có ai về chốn cũ
Bỗng ngỡ ngàng như tôi?
Đã thành như người lạ
Thôi cứ đành thế thôi!

22/11/2011